söndag 30 november 2014

Och kärlek, And love

Det sista men kanske viktigaste ordet är kärlek. Kärlek är något som vi alla vill ha och behöver. Det är något man kan känna för allt möjligt och den kan komma helt plötsligt. Den är underlig, fantastisk, underbar och ibland jobbig. Du kan känna kärlek för vänner, då kallas det för vänskap. Du kan hitta den på ställen du inte trodde och den kan vara en kort stund eller för ett helt liv. Den är vad vi alla behöver, så jag vill bara säga: KÄRLEK TILL ALLA !!

XO
Anci


The next word is love and that's maybe the most important one. Love is something we all need and want to have. You can feel love for many things and it can come suddenly. It's fantastic, wonderful and sometimes painful. You can have it for a friend, then it's called friendship. You can find it everywhere and it can be for a short time or for eternity. We all need it, so I just wanna say: LOVE FOR ALL !!

XO
Anci

onsdag 26 november 2014

Hopp, Hope,

Hopp är nästa ord som jag tycker är viktigt. Det är viktigt att ha hopp. Att ha en känsla av att allt ordnar sig. Hopp är nödvändigt ibland. Det kan göra stor skillnad. Hopp kan jag ha för egen del, men även hoppas för andras skull.
I svenskan har ju ordet två betydelser. Därför hoppar jag :)

Kramar
AnciMy next important word is hope. (I must explain something first, the word for hope in swedish is hopp and that also mean jump. Just so you know.) It's essential to have hope. To have a feeling that everything will be alright. It's sometimes necessary. It can make a big different. I can have hope for me and also wish it for others.

That's why I jump :)

XO
Anci
lördag 22 november 2014

Tro, - Faith,

En av sakerna jag tycker är viktigt att ha är tro. Tro på en gud, sig själv eller kanske någon annan. Tro på att saker kan bli bättre. Tro på godhet i världen och tro på att man kan övervinna svårigheter.

Vad tror ni på ?

Kramar
Anci


One thing I think is important to have is belief or faith. (This is a little hard to explain in english, it isn't quite the same. But I hope that you get the point !) It can be in a god, yourself or maybe somebody else. A feeling that things can get better, that there are kindness in the world and that you can win over difficulties.

What do you believe in ?

XO
Ancilördag 15 november 2014

Skönhet - Beauty

Nu ska jag försöka att vara lite produktiv och skriva om något som jag känner för. I dag vill jag skriva om skönhet. Skönhet finns i så mycket. Jag har upptäckt det mer och mer när jag har blivit äldre. Skönhet är något som vi tycker olika om. Det är inte något som finns på ett sätt, på ett vis. Skönhet syns kanske inte alltid heller. Den finns i naturen, hos oss människor, i konst, hos djur, i musik och även i våra känslor.
Jag är glad och tacksam att få möta den i så många olika former !

I mina kommande inlägg vill jag berätta vad jag tycker är viktigast i livet :)

XO
AnciI will try to be a litte productive now and write about something I feel for. I want to write about beauty today. You can find beauty in so many ways. I have discovered that when I been older. We can think different about it. It doesn't exist just in one way. And sometimes you can't see it. It's in the nature, in us humans, in art, in animals, in music and even in our feelings.
I'm glad and grateful to be able to meet it in so many ways !

In my next posts I want to tell you what I think is the most important things in life :)

XO
Anci    

tisdag 4 november 2014

Jul ? - Christmas ?

Oj då, snart är det jul ! Jag har inte direkt tänkt på det, men nu är det nog dags att göra något julaktigt. Lite pyssel inför julen är en bra början. En stjärna som är glittrig får bli min första sak. Snart är allt i full fart :)

Har ni börjat ??

XO
Anci
Oh, it's Christmas soon ! I haven't thought about it yet, but it's time to start doing something christmassy. A glittering star is my first thing. I think it will be much more to do soon... ?

Have you started yet ?

XO
Anci